matrix consultants

Werken met plezier

Loopbaan- en
organisatieopstellingen

Individuele coaching

Supervisie

Ontslag en reorganisatie

Uit de kast werkt beter

Arbeidsreïntegratie

Kwaliteitenopstelling

Kennisuitwisseling

Introductie intervisie

Training
organisatie-opstellingen

Over mijzelf

Publicaties

Opdrachtgevers

Referenties

Artikelen

© 2016 Robert Ploem, Amsterdam

Het opstellen van kwaliteiten uit de familie van herkomst
als gebaar van loyaliteit

Het (h)erkennen en benoemen van normen en waarden en van de eigen kwaliteiten -opgedaan in de familie van herkomst- die bruikbaar zijn voor het huidige beroep, blijkt in de door mij begeleide supervisies en coachingstrajecten positief te werken op het ervaren van de eigen kracht. Het - al dan niet naar de familie uitgesproken - besef hiervan heeft het effect van een gebaar van loyaliteit naar de familie van herkomst. Bovendien blijkt het mogelijk afscheid te nemen van normen en waarden die niet meer toepasbaar zijn in de nieuwe situatie zonder in loyaliteitsconflicten te geraken (Ploem 1992, 2009).

Sociale stijging en migratie geven de mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing, Vaak betekent dit dat er gekozen wordt voor een ander beroep dan de ouders uitoefenden of zelfs een nieuw beroep dat nog niet zo lang bestaat.  Maar dit kan ook gepaard gaan met loyaliteitsconflicten. De maatschappelijk werker in opleiding opgegroeid in de Bollenstreek  kan in de knoei komen met het credopraatjes vullen geen gaatjes op het moment dat er stage wordt gelopen. Immers voor een MWer is praten juist een belangrijk instrument…. Een kwaliteit die wel goed van pas komt in het gekozen beroep is stevig met de poten in de klei staan!  Matthys, 2010).

Met deze inzichten ben ik de afgelopen tijd in mijn praktijk als organisatieopsteller gekomen tot kwaliteitenopstelling.  De cliënt wordt gevraagd 4-6 eigen kwaliteiten te benoemen die hij/zij heeft meegekregen uit de familie van herkomst en die bruikbaar zijn voor het huidige beroep. Dit kost vaak enige tijd. Cliënt vraagt aan andere deelnemers de gekozen kwaliteiten te willen representeren. Vervolgens stelt deze de kwaliteiten rond zichzelf op en maakt met elke kwaliteit contact. Gecheckt wordt of de kwaliteiten zodanig geplaatst zijn dat ze optimaal tot hun recht komen. Als dit gelukt is, wordt  er een extra representant gevraagd voor het huidige werk en opgesteld. Opnieuw wordt gekeken hoe de positie van de kwaliteiten wordt ervaren. Zo nodig worden de kwaliteiten verplaatst en op de optimale plek neergezet.

Mick Matthys Doorzetters Aksant, Amsterdam 2010.
Robert R. Ploem Sociale Identiteiten verhelderen in supervisie,1992/2009. Vlaamse Supervisorenvereniging

Verschenen in Magazine Systemisch werk met opstellingen 2010, Hellinger Instituut Groningen.


LIJST VAN PUBLICATIES
Drs. Robert R. Ploem

In boekvorm  verschenen:

Bewerking voor het Nederlands taal gebied van Social Work. An introduction to contemporary practice  van Kate Wilson, Gillian Ruch, Mark Lymbery and Andrew Cooper.

Ploem, Robert en Louise Arnold Bik ‘Schuiven in het landschap van het vraagstuk’ in Coachingsgids 2007, CoachingNet Deventer.

Ploem, Robert (2006) ‘Contractering en dubbele contractering bij coaching’ in Coachingsgids 200, CoachingNet Deventer.

Ploem, Robert en Wout den Dulk (2003) ‘Laat de werkkracht stromen’ in: Coachingsgids 2003, uitgeverij Uitgeverij Klik, Deventer.

Ploem, Robert (2002) ‘De ecologische benadering in Coaching’ in: Coachingsgids 2002, Uitgeverij Klik, Deventer.

Geert van der Laan en Robert Ploem (1998) 'Current Developments in Social Work and Social Work Education in the Netherlands' in: Malcolm Payne and Steven Shardlow (eds.), Contemporary Issues in Social Work: Western Europe, Arena;

Ploem, Robert-  (1998) 'Developing Methods for Social Work with Minority and European Young male Outsiders/Drop Outs an intense approach' in: Reclaiming Science: Social Work Theory and Social Work  Research in the Making Fifth Inter-European Symposium of Schools of Social Work, Lucerne Switzerland 1997, Fachverlag HFS Zentralschweiz, Luzern;

Ploem, Robert- (1995)Fremde: wie gehen wir damit um als Lehrende an Fachhoch­schulen für Sozialarbeit/ Sozialpädagogik? in: Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe/ IFFJ (Hg.) Rechtsextremismus als Herauforderung fuer die Ausbildung im Sozialwesen - curriculare, didaktisch-methodische und organisatorische Konsequenzen, IFFJ Schriften 9, Informations- Forschungs- und Fortbildungsdienst Jugendgewaltprävention, Berlin.

Gerd Gerhmann, Klaus D. Müller, Robert Ploem (Hrsg.) (1994)  Perspectives of Social Work in Europe, Europe 2000, Neuere Entwicklungen der Lehre und Forschung im Netzwerk europäischer Zusammenarbeit, Deutscher Studien Verlag, Weinheim. (Engelse teksten van het derde Inter-European Symposium Frankfurt/Main 1993);

Tijdschriftartikelen

Ploem, Robert (2010) Het opstellen van kwaliteiten uit de familie van herkomst Magazine Systemisch werk met opstellingen, najaar 2010, Hellinger Instituut Nederland, Groningen

Ploem, Robert en Anneke Brink-Landman Intervisie voor supervisoren (in het themanummer over intervisie van) Supervisie in Opleiding en beroep, Tijdschrift voor professioneel begeleiden jrg. 15, nr 1/2 1998;BSL, Houten.

Ploem, Robert en Ernst Drukker (1998) Intervisie als professionaliseringsinstrument (in het themanummer over intervisie van) Supervisie in Opleiding en beroep, Tijdschrift voor professioneel begeleiden jrg. 15, nr 1/2;

Ploem, Robert(1997) bijdrage aan: Rachel Hetherington c.s. Protecting Children, Messages from Europe, Eight European Child Protection Systems, Russell House Publishing, London, 1997.

Ploem, Robert (1994) The Ecological Perspective in Dutch Social Work Tutoring and Supervision, Social Work in Europe, vol 1, nr 3.

Ploem, Robert en AnneMarie Bremer (1994) Seksualiteit in de praktijk van het maatschappelijk werk  in E. Behrend e.a. Handboek voor het Maatschappelijk werk Ontwikkelingen in het beroep. Samson Alphen aan den Rijn/Brussel, v.a. 1986 (losbladig) v.a. 1990: Bohn, Stafleu, Van Loghum, Houten/Antwerpen;

Ploem, Robert (1993) De Ecologische benadering in Supervisie Supervisie in Opleiding en Beroep, tijdschrift voor professioneel begeleiden, jrg. 10 nr. 2;

Ploem, Robert (1991) Sexual Orientation and the Social Work Curriculum, Issues of Social Work Education, Vol. 11:2, (England);

Ploem, Robert (1991) Und ich soll immer alles verstehen, Supervisorencongres in Kassel Supervisie in Opleiding en Beroep, jrg. 8, nr.4, december 1991;

Ploem, Robert R. (1990) Sociale identiteiten verhelderen in supervisie, Supervisie als middel om de integratie van theoretische kennis omtrent socialisatieverschillen in sekse- klasse- en etnische achtergrond te bewerkstelligen bij hulpverleners' Nieuwsbrief Vlaamse Werkgroep Supervisie, Jrg. 5, nr. 2 voorjaar 1990;

 Drs. Robert R. Ploem

Drs. Robert R. Ploem
coaching

robert.ploem
@matrix-consultants.nl

(0)20 62 03 794

Alexanderkade 14d
1018 CL Amsterdam

Nieuwsbrief

 

“Robert geeft je op een heel integere en vriendelijke manier inzicht in je denken en handelen in complexe situaties en relaties. Hij helpt je verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en veranderingen aan te durven. Hij is bovendien goed bekend met problematiek binnen onderwijs- en overheidsorganisaties. En presenteert heerlijke koffie met appeltaart."  Marianne

 
     
© 2007-2017  |  Robert R. Ploem  |  www.matrix-consultants.nl  |  webdesign