matrix consultants

Werken met plezier

Loopbaan- en
organisatieopstellingen

Individuele coaching

Supervisie

Ontslag en reorganisatie

Uit de kast werkt beter

Arbeidsreïntegratie

Kwaliteitenopstelling

Kennisuitwisseling

Introductie intervisie

Training
organisatie-opstellingen

Over mijzelf

Publicaties

Opdrachtgevers

Referenties

Artikelen


Supervisie en leersupervisie

Voor wie

  • hulpverleners
  • leerkrachten
  • managers
  • supervisoren in opleiding

Heeft u een nieuwe uitdagende functie?
Is er een reorganisatie op komst?
Wordt u de leidinggevende van uw collega's?
Loopt het werk u over de schoenen?
Is het lastig uw grenzen aan te geven?
Neemt u 'uw werk mee naar huis'?
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging?

Supervisie is een erkende leermethode waarbij 'reflectie' en 'zelfstandig leren' de sleutelwoorden zijn.
Aan de hand van dilemma's die zich in uw werk voordoen, onderzoeken we wat u hierbij ervaart.
Leersupervisie is mogelijk in het kader van registratie bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching LVSC.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten worden uw vragen gekoppeld aan uw werksituatie.
Hierbij speelt het concretiseren van de eigen normen en waarden, benoemen van eigen sterke en zwakke kanten en het verkennen van loyaliteiten een belangrijke rol.

We doorlopen bij het bespreken van uw vraag de leercirkel van Kolb


de leercirkel van Kolb


U maakt van elke bijeenkomst een reflectieverslag. Dit verslag stimuleert u expliciet te formuleren wat u geleerd heeft. Bovendien krijgt u door de reeks gemaakte verslagen zicht op het proces van uw eigen ontwikkeling. De bijeenkomsten vinden in principe één maal per veertien dagen plaats, zodat u voldoende tijd heeft het geleerde in de praktijk toe te passen.

Resultaat

U heeft meer zicht op en inzicht in uw eigen kwaliteiten en beperkingen, op uw wensen, ambities en verlangens.
Bovendien heeft u een helder beeld van uw plek in de organisatie en uw mogelijkheden binnen én buiten de huidige werkkring.
Aan het eind van een supervisietraject bent u in staat zelfstandig te reflecteren op uw persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Met deze vaardigheid kunt u zichzelf blijvend ontwikkelen en de kwaliteit van uw werkuitvoering bewaken.

U werkt weer met plezier : er is binnen uw werk een goede balans van geven en nemen.Geïnteresseerd of meer informatie?

We nodigen u uit contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek. U kunt ons bereiken door te bellen naar 06 4411 4185, te mailen naar robert.ploem@matrix-consultants.nl. Of maak gebruik van het contactformulier.

 Drs. Robert R. Ploem

Drs. Robert R. Ploem
coaching

robert.ploem
@matrix-consultants.nl

(0)20 62 03 794

Alexanderkade 14d
1018 CL Amsterdam

Nieuwsbrief

 

“Robert geeft je op een heel integere en vriendelijke manier inzicht in je denken en handelen in complexe situaties en relaties. Hij helpt je verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en veranderingen aan te durven. Hij is bovendien goed bekend met problematiek binnen onderwijs- en overheidsorganisaties. En presenteert heerlijke koffie met appeltaart."  Marianne

 
     
© 2007-2017  |  Robert R. Ploem  |  www.matrix-consultants.nl  |  webdesign