Ontslag en reorganisatie

Ondersteuning bij (dreigend) ontslag en reorganisaties
Staat uw baan op de tocht?
Een reorganisatie op komst?
Zojuist ontslagen?

In vijf bijeenkomsten krijgt u meer helderheid in uw eigen positie en weer zicht op uw kwaliteiten. Vervolgens werken we aan heldere doelen en ontstaat een nieuw toekomstperspectief.
Voor wie
Een ieder die onzeker is over de toekomst van haar/zijn werk
werknemers die reeds ontslagen zijn
werknemers die zich niet meer herkennen in de nieuwe bedrijfsorganisatie
werknemers die op zoek willen naar een andere baan
Investeer in uzelf, u bent het waard!
Werkwijze
Individueel
In de eerste bijeenkomst wordt uw huidige situatie in kaart gebracht. Het is belangrijk stoom te kunnen afblazen en uw gevoelens te kunnen uiten. Welke effecten heeft dit op U en uw thuissituatie. Vervolgens inventariseren we waar u op dit moment behoefte aan heeft. Ziet u al alternatieve mogelijkheden binnen of buiten uw huidige werkkring. Op welke manieren u in eerdere lastige situaties tot een oplossing bent gekomen. Vervolgens wordt een werkplan voor de volgende bijeenkomsten opgesteld.
Groepswerk incompany
Binnen de groep is er ruimte om op verhaal te komen: na een korte kennismaking wordt uitgewisseld hoe het er bij ieder van u voorstaat. Welke effecten heeft dit op u en uw thuissituatie. Vervolgens inventariseren we waar de deelnemers op dit moment behoefte aan hebben. Ziet u al alternatieve mogelijkheden binnen of buiten uw huidige werkkring. Op welke manieren heeft u in eerdere lastige situaties tot een oplossing bent gekomen. Vervolgens wordt een werkplan voor ieder van de deelnemers voor de komende bijeenkomsten opgesteld. Deze begeleiding vindt plaats in groepen van vier tot maximaal tien personen.
Resultaat
De deelnemers komen op verhaal en hun situatie wordt in een bredere context geplaatst. 
Verdriet, boosheid en onzekerheid zijn gedeeld, de scherpte is eraf.
Helder wordt welke plaats werk in uw leven inneemt.
Hoe u werk en privé – vrije tijd, thuissituatie en liefdesleven – in balans brengt.
Herorientatie op uw loopbaan en toekomst
Het is duidelijk of u wilt blijven of vertrekken
Een heldere aanpak van uw (schoolgaande) kinderen
Nieuwe perspectieven bieden zicht op verandering van werkveld en mogelijke studie.
Aanbod van Matrix Consultants
Individuele coaching
Loopbaan- en organisatieopstellingen
Kwaliteitenopstellingen
Introductie intervisie
Ondersteuning bij ontslag
Arbeidsreintegratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *