Organisatieopstellingen

Voor wie?
Voor eenieder die vragen heeft omtrent zijn/haar werk en loopbaan, over zijn/haar eigen plek in de organisatie.
Voor een ieder die zich durft te laten verrassen door een andere – systemische – kijk op haar/zijn werk.


Een organisatie is op te vatten als een complex geheel van individuen, dynamieken en vaste gedragspatronen. Stress en lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit zich herhalende situaties of problemen in het werk en jouw reactie daarop..
Vaste patronen zijn lastig te doorbreken, dit is vaak spannend en kan ook eng zijn.
Door middel van een organisatieopstelling ontdek je hoe je beter om kunt gaan met belemmerende gedragspatronen. Tevens krijg je inzicht in je eigen plek binnen je werksituatie, onderneming of het gezin. Dit inzicht laat zien vanuit welke positie je optimaal kunt gaan functioneren.


Wat is een opstelling?
Opstellingen zijn ruimtelijke uitbeeldingen van een systeem of organisatie.
Deze uitbeelding stelt ons in staat:
• een analyse te maken
• te herordenen en daardoor te dynamiseren
• oplossingsrichtingen te zoeken.


Resultaten:
• Verrassend heldere beelden en inzichten die ook op de lange termijn effect hebben
• Een andere frisse kijk op werk, eigen kwaliteiten en competenties
• Nieuwe stappen in een loopbaan kunnen maken en voornemens daadwerkelijk gaan realiseren
Deelnemers meldden na afloop: ’inspirerend’, ‘boeiend’, ‘een mooie vorm van aandacht geven’, zeer verhelderend’ en ‘niet bedreigend’


Wat is een organisatieopstelling?
Bij een organisatieopstelling maken we een ruimtelijke voorstelling van de organisatie waarbinnen je werkt. De deelnemer die een dilemma op het werk inbrengt, plaatst letterlijk representanten van zichzelf en andere personen of onderdelen van de organisatie in de ruimte om zich heen.
Het is fascinerend om te ervaren dat bij deze methode de representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in de organisatie of bij het individu voordoen.


Verschillende mogelijkheden

  • individuele organisatieopstelling
  • individuele loopbaanopstelling
  • organisatieopstelling met representanten in een groep
  • loopbaanopstelling in een groep

Individuele opstellingen
Individuele opstellingen worden uitgevoerd op tafel met behulp van de Oase set. Begonnen wordt met een inventarisatie van wat er aan “last” wordt ervaren in de werksituatie. Hierbij komt ter sprake welke personen of situaties hierbij doorslaggevend zijn. Vervolgens worden deze m.b.v. kleine whiteboards voorgesteld en op het Oaseveld ten opzichte van elkaar geplaatst. Een opstelling is een krachtige adviesmethode die de onderliggende dynamiek van een probleem of vraagstuk driedimensionaal bloot kan leggen. Dit geeft een helicopterview over de eigen plek in of op het werk. De onderlinge verhoudingen en de balans van geven en nemen worden daarbij concreet zichtbaar. Vervolgens ontstaan er nieuwe handelingsperspectieven.


Werkwijze in een groep
Tijdens de workshop met een tiental deelnemers wordt aan de hand van oefeningen en systemische opstellingen op een onorthodoxe manier gekeken naar het uitvoerend werk en de eigen organisatie, naar dynamieken binnen uw team en uw manier van werken als professional en/of van leidinggeven en begeleiden.
Een opstelling is een krachtige adviesmethode die de onderliggende dynamiek van een probleem of vraagstuk driedimensionaal bloot kan leggen. Dit kan in een workshop met de andere deelnemers als representanten, of in een individueel traject door een tafelopstelling.
De onderlinge verhoudingen en de balans van geven en nemen worden daarbij concreet zichtbaar.