Over Robert Ploem

Wie is Robert R. Ploem en hoe werkt hij?

Werken met plezier is mijn motto, en dat breng ik graag over naar anderen. Om dit plezier vast te houden en gepassioneerd aan het werk te zijn, weet ik uit ervaring dat het onontbeerlijk is een goede balans te vinden tussen werk, privé, leren, liefde en verzorgen. Juist omdat werk bij veel mensen een belangrijke plaats inneemt en een groot deel van hun beschikbare tijd, is het vruchtbaar deze balans regelmatig op te maken.

Thema’s die in mijn begeleiding aan de orde komen:
Zicht krijgen op eigen wensen en verlangens en het (opnieuw) ervaren welke kwaliteiten u heeft, zijn – in een zoektocht naar een goede balans – belangrijke eerste stappen. Ik ben gespecialiseerd om uw sociale identiteiten vanuit de perspectieven van gender, sociale klasse en cultuurverschillen te onderzoeken.
Vervolgens gaan we onderzoeken op welke punten verbeteringen gewenst en mogelijk zijn.
Heeft u de juiste plek in de organisatie? Dit is een belangrijk tweede thema om bij stil te staan. Hoe gaat u als leidinggevende om met uw medewerkers en uw klanten? Of hoe verhoudt u zich werknemer tot uw collega’s en uw leidinggevende?

Uitgangspunten bij deze zoektocht zijn het benoemen van uw passies, kwaliteiten en mogelijkheden en het herkennen van uw overlevingsstrategieën.
Instrumenten die we hierbij zullen gebruiken zijn het opstellen van uw kwaliteiten, het maken een ecologische kaart, assertiviteitsoefeningen, organisatie- en loopbaanopstellingen en elementen uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Mijn achtergrond
Na mijn studie sociale psychologie, specialiseerde ik me in personal coaching, (intervisie)trainingen, (leer)supervisie en organisatieopstellingen.
Mijn sporen als sociaal psycholoog heb ik verdiend als freelance trainer en coach en als docent in het HBO. Meer dan 20 jaar heb ik een eigen praktijk: Matrix Consultants met klanten in profit en non-profit sector.
Ik ben geregistreerd (leer-)supervisor bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en neem deel aan intervisiegroepen van supervisoren en organisatieopstellers.
Geboren in Bandung durf ik mijzelf uiteindelijk een echte Amsterdammer te noemen. Diversiteit is een belangrijk thema: diversiteit speelt in mijn eigen leven een belangrijke rol, onder meer door mijn voorkeur voor mannen en de gedwongen migratie van mijn familie uit Indonesië naar Nederland.

Werken met plezier is niet voor niets mijn motto: het heeft me op verschillende momenten in mijn leven doen besluiten het roer drastisch om te gooien. Hierdoor heb ik steeds het plezier en de passie in mijn werk weten te behouden.