Training intervisie


Voor wie
• professionals en leidinggevenden


Wat is intervisie?
Intervisie is een vorm van intercollegiale toetsing om elkaar te ondersteunen bij het onderzoeken, evalueren en verbeteren van de eigen werkpraktijk. Uitgangspunt is hierbij het creëren van een veilig klimaat waarbinnen dit onderzoek kan plaatsvinden.
De bijeenkomsten vinden regelmatig plaats in groepen van 4 – 8 beroepsgenoten.
Aan de hand van een vijfstappenmodel wordt door de trainer een manier van werken geïntroduceerd waardoor deze veiligheid ontstaat. Dan kan geoefend worden in het ondersteunend bevragen van elkaar zonder direct in adviezen te vervallen.


Werkwijze
In de eerste van een vijftal bijeenkomsten demonstreert de trainer deze methode in vijf stappen aan de hand van één of twee dilemma’s van de deelnemers. In de tweede en volgende bijeenkomsten oefenen de deelnemers deze werkwijze met elkaar en krijgen hierover feedback van de trainer.
De ervaring leert dat na ongeveer vijf bijeenkomsten de deelnemers zich deze werkwijze hebben eigen gemaakt.
Na drie à zes maanden volgt een evaluatieve – zogenoemde APK – bijeenkomst.
Indien mogelijk worden intervisiegroepen samengesteld met deelnemers die niet direct met elkaar samenwerken.


Resultaat
• U werkt gemakkelijker samen met collega’s
• U voelt zich vrijer werkproblemen in te brengen
• U ziet uit naar de volgende intervisiebijeenkomst
• Intercollegiale omgang wordt veiliger waardoor intercollegiale toetsing mogelijk wordt.
• Deelnemers voelen zich beter begrepen en kunnen zijn beter in staat in elkaars werkwijzen mee te denken
• Medewerkers zijn geoefend in doorvragen en zijn minder geneigd elkaar al te snel te adviseren
• De kwaliteit van het (uitvoerende) werk wordt verhoogd