Uit de kast werkt beter

Een individueel coachingstraject voor mannen die beter willen omgaan met hun voorkeur voor mannen in privé en werk.
Voor wie leidinggevenden, professionals, topsporters


Inleiding

Nederland loopt al decennia voorop in het scheppen van een veilig klimaat voor mannen en vrouwen die de voorkeur geven aan een partner en geliefde van het eigen geslacht. Het aannemen van de Wet gelijke behandeling en het openstellen van het echtelijk huwelijk voor mannen- en vrouwenparen in 2001 zijn hierin belangrijke stappen geweest.
Toch blijkt nog een aanzienlijk deel van deze mannen en vrouwen te aarzelen dit op het werk kenbaar te maken: zij blijven ‘in de kast’. Frank Heemskerk (destijds staatssecretaris van Economische Zaken) sprak in 2009 op de conferentie van het Company Pride Platform een rede waarin de woorden: “Vele homo’s komen op hun werk niet ‘uit de kast’. Te bang voor grapjes of hun carrière. Dat is schadelijk voor de economie. Want wie zichzelf is presteert beter” (Volkskrant 30 juni 2009).
De ‘coming out’ van Apple CEO Tim Cook was onlangs nog voorpagina nieuws, de film over Alan Turing is anno 2015 schokkend: 60 jaar geleden werd homoseksualiteit als een psychische ziekte beschouwd, tot 1980 ook in Nederland.
Het aantal mannelijke topsporters dat open durft te zijn over zijn voorkeur voor mannen is nog op één hand te tellen.

Coachingstraject
Matrix Consultants biedt een traject aan voor mannen die een zogenoemde çoming out’ op het werk overwegen.

Thema’s die hierbij aan de orde komen

  • mate van acceptatie van de eigen homoseksuele verlangens en/of gedragingen
  • mogelijke eigen opvattingen over homoseksualiteit in termen van godsdienst
  • mate van acceptatie van homoseksualiteit in de familie- en vriendenkring
  • mate van veilig klimaat op het werk
  • zelfacceptatie en de visie op de eigen mannelijkheid
  • zoeken van steun bij collega’s op de werkplek (Gay – Straight Alliance)
  • Aan de hand van de resultaten van deze coaching wordt een afweging gemaakt of ‘coming out’ wenselijk en mogelijk is en een stappenplan geformuleerd.

Werkwijze
Zicht krijgen op eigen wensen en verlangens en het (opnieuw) ervaren welke kwaliteiten u heeft, zijn – in een zoektocht naar een goede balans – belangrijke eerste stappen. Ik ben gespecialiseerd om uw sociale identiteiten vanuit de perspectieven van gender, sociale klasse en cultuurverschillen te onderzoeken.
Heeft u de juiste plek in de organisatie? Dit is een belangrijk tweede thema om bij stil te staan. Hoe gaat u als leidinggevende om met uw medewerkers en uw klanten? Of hoe verhoudt u zich werknemer tot uw collega’s en uw leidinggevende?

Uitgangspunten bij deze zoektocht zijn het benoemen van uw passies, kwaliteiten en mogelijkheden en het herkennen van uw overlevingsstrategieën.
Instrumenten die we hierbij zullen gebruiken zijn het opstellen van uw kwaliteiten, het maken een ecologische kaart, assertiviteitsoefeningen, organisatie- en loopbaanopstellingen en elementen uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Robert Ploem is sociaal psycholoog, personal coach en trainer. Al vele jaren heeft hij ervaring met coachen van leidinggevenden en professionals in nieuwe functies, maar ook in arbeidsrehabilitatie na langdurig verzuim en burn-out. Hij was betrokken als redacteur bij de uitgeverij De Woelrat en de Homogroep gezondheidszorg die leidde tot de SADpoot van de Schorertichting. Op de Hogeschool van Amsterdam was hij de initiator van Homostudies.