matrix consultants

Werken met plezier

Loopbaan- en
organisatieopstellingen

Individuele coaching

Supervisie

Ontslag en reorganisatie

Uit de kast werkt beter

Arbeidsreïntegratie

Kwaliteitenopstelling

Kennisuitwisseling

Introductie intervisie

Training
organisatie-opstellingen

Over mijzelf

Publicaties

Opdrachtgevers

Referenties

Artikelen


Arbeidsreïntegratie bij ziekte en burn out

Werkwijze

Over het algemeen gaat het om een reeks van vijf tot tien gesprekken van ongeveer een uur.
De arbeidscoaching bestaat uit drie stappen.

Stap 1. Inventariseren en afspraken maken

De arbeidscoaching begint met het in kaart brengen van uw werkomstandigheden tot nu toe.

Vragen kunnen hierbij zijn.:

 • Hoe beleeft u uw werk?
 • Wat betekent werken voor u?

Vervolgens wordt gekeken naar uw situatie van dit moment:

 • In hoeverre heeft u uw huidige situatie geaccepteerd?
 • Hoe ziet u de toekomst?

Als afronding van deze fase worden afspraken over doelen en werkwijze gemaakt.

Stap 2. De coaching

Uitgangpunt bij de gesprekken in deze tweede fase is uw effectiviteit in het werk.
Hoe kunt u uw kwaliteiten zo effectief mogelijk inzetten, en uw belemmeringen minimaliseren?

Het zal daarbij enerzijds gaan over uw eigen werkhouding en –gedrag. Anderzijds over het bewerkstelligen van noodzakelijke veranderingen in werkomstandigheden.
Er wordt bijvoorbeeld geoefend hoe u effectiever kunt omgaan met uw eigen energie, of hoe u uw eigen grenzen (beter) leert kennen en bewaken.

Na drie of vier gesprekken wordt een tussenstand opgemaakt:

 • Welke van de gestelde doelen zijn bereikt?
 • Is uitbreiding van werkuren al mogelijk?
 • Wat gaat er goed in de begeleiding, is er behoefte aan verandering?
 • Wat zijn nieuwe doelen en hoe kan daaraan worden gewerkt?
 • Zo nodig wordt contact opgenomen met de trajectbegeleider of werkgever voor een nieuwe afstemming.

Stap 3. Evaluatie en afronding

In de laatste bijeenkomst wordt teruggekeken en afscheid genomen:

 • Wat is er bereikt?
 • Hoe kan het bereikte worden vastgehouden?
 • Hoe kan de steun die in de coaching is verkregen, worden vertaald naar personen in werk en privé?

Arbeidscoaching vindt ook plaats in het kader van de Wet Poortwachter en Individuele Reïnegratie Overeenkomsten, zogenoemde IRO-trajecten.
Bent u al langer dan twee jaar uit het arbeidsproces?
Matrix Consultants kan u ondersteunen bij het aanvragen van een IRO-traject.


Geïnteresseerd of meer informatie?

We nodigen u uit contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek.
U kunt ons bereiken door te bellen naar 06 4411 4185, te mailen naar robert.ploem@matrix-consultants.nl. Of maak gebruik van het contactformulier.

 Drs. Robert R. Ploem

Drs. Robert R. Ploem
coaching

robert.ploem
@matrix-consultants.nl

(0)20 62 03 794

Alexanderkade 14d
1018 CL Amsterdam

Nieuwsbrief

 

“Robert geeft je op een heel integere en vriendelijke manier inzicht in je denken en handelen in complexe situaties en relaties. Hij helpt je verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en veranderingen aan te durven. Hij is bovendien goed bekend met problematiek binnen onderwijs- en overheidsorganisaties. En presenteert heerlijke koffie met appeltaart."  Marianne

 
     
© 2007-2017  |  Robert R. Ploem  |  www.matrix-consultants.nl  |  webdesign