Met (vervroegd) pensioen

Met (vervroegd) pensioen

Wat te doen na mijn pensioen?
Val ik in een gat?
Wat doe ik nu met mijn ‘nieuwe’ leven?
Wie ben ik zonder werk?

Voor wie
Ieder die met pensioen gaat of dit overweegt
Gedwongen met pensioen gestuurd
Ontevredenheid met het gepensioneerd bestaan

WERKWIJZE
Individueel
In de eerste bijeenkomst wordt uw huidige situatie in kaart gebracht.. Het is belangrijk stoom te kunnen afblazen en uw gevoelens te kunnen uiten. Welke effecten heeft dit op uw thuissituatie. Vervolgens inventariseren we waar u op dit moment behoefte aan heeft. Op welke manieren bent u in eerdere lastige situaties tot een oplossing gekomen. Vervolgens maken we een werkplan voor de volgende bijeenkomsten.

Groepswerk incompany
Binnen de groep is er ruimte om op verhaal te komen: na een korte kennismaking wordt uitgewisseld hoe het er bij ieder van u voorstaat. Welke effecten heeft dit op uw thuissituatie. Vervolgens inventariseren we waar de deelnemers op dit moment behoefte aan hebben. Hoe kijkt u tegen uw pensionering aan? Welke mogelijkheden overweegt u?
Op welke manieren heeft u in eerdere lastige situaties tot een oplossing bent gekomen. We werken in groepen van 4 tot 10 personen waarbinnen veel uitwisselingen van ervaringen kunnen plaatsvinden. Elke deelnemer maakt een eigen stappenplan.

Zaken die aan de orde kunnen komen
Wat komt er op mij af nu mijn werk stopt…
Hoe geniet ik van mijn pensioen?
Val ik in een gat?
Ik wil blijven werken…
Stop ik nu met werken?
Hoe vul ik mijn dagen in?
Wat is het effect op mijn thuissituatie?
Wat betekent het voor mijn geliefde?
Moeten we nu alles samen doen?
Hoe maak ik me nog nuttig?
Waar ga ik me voor inzetten?
Mantelzorg hoe ga ik daarmee om?
Ben ik automatisch inzetbaar als mantelzorger?


Resultaten
Verheldering van mijn situatie
Concreet beeld van mogelijkheden
Nieuwe perspectieven
Heldere keuzes kunnen maken
Nieuwe rollen voor mijzelf en mogelijke partners – Out of the box denken
Er zijn nieuwe contacten ontstaan
Herwaardering van vriendschappen


Aanbod van Matrix Consultants omtrent vervroegd pensioen
Individuele begeleiding
Loopbaan- en organisatieopstellingen
Kwaliteitenopstellingen
Intervisie, uitwisseling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.