Individuele Coaching

Voor wie

 • leidinggevenden en opdrachtgevers
 • werknemers die zich willen heroriënteren


Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarin hij of zij een persoonlijk klankbord nodig heeft. We constateren dan ook een toenemende vraag naar Personal Coaching voor managers, professionals en hun medewerkers.

Personal coaching biedt de mogelijkheid om de begeleiding nauwkeurig af te stemmen op individuele vragen en omstandigheden.

Ook bij een outplacement traject of re-integratie in het kader van de Wet Poortwachter kan personal coaching ondersteunend werken. Met personal coaching worden ook goede resultaten behaald bij burnout verschijnselen.

Vragen die aan de orde kunnen komen:

 • Hoe kan ik meer ontspannen omgaan met werkdruk en conflicten?
 • Op welke wijze kan ik mijn loopbaan een nieuwe impuls geven?
 • Hoe kan ik de effectiviteit van mijn leiderschap vergroten?
 • Hoe ontwikkel ik mijn eigen methode van stressmanagement?

Werkwijze

Voorafgaand aan de personal coaching vindt een intakegesprek plaats met coachee en indien van toepassing met de opdrachtgever. Hierin wordt de huidige situatie besproken en worden afspraken gemaakt over de aanpak. Indien gewenst kan er in overleg met de coachee een rapportage aan de opdrachtgever plaatsvinden.

De personal coaching omvat in de meeste situaties tien gesprekken. Na de eerste vijf gesprekken vindt een evaluatie plaats. Indien gewenst kan dit aantal worden vergroot. De periode waarin de gesprekken plaatsvinden, wordt in onderling overleg samengesteld. Een traject is meestal binnen enkele maanden afgerond.

Resultaten

Personal coaching resulteert voor u in:

 • Meer zelfvertrouwen
 • Inzicht in kwaliteiten en beperkingen
 • Meer creativiteit in het vinden van oplossingen bij conflicten
 • Het vermogen negatieve energie om te zetten in positieve energie
 • Een actieplan voor de komende maanden
 • Hoe kan de steun die in de coaching is verkregen, worden verplaatst naar personen in werk en privé?