Introduceren van intervisie

Een handreiking voor het opzetten van een intervisiegroep.

Agendapunten

1. Hernieuwde kennismaking, benoemen van een voorzitter van de avond

2. Behoeften  peilen

 • bekendheid met supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing
 • waaraan heb je behoefte op dit moment
 • functie van intervisie

3. Model van intervisie schetsen

 • uitgangspunten
 • bespreking onder gelijken
 • geheimhouding
 • niet ongevraagd terugkomen op wat de anderen in hebben gebracht
 • houding
 • respect voor het werk van de anderen
 • in eerste instantie geen adviezen geven maar meedenken binnen het gebruikte  kader van de betreffende maatschappelijk werker
 • ruimte laten voor de beleving van degene die iets inbrengt
 • doorvragen, samenvatten en gevoelsreflectie geven
 • pas daarna -indien gewenst- rondje adviezen.

4. Organisatie van intervisie

 • de keer tevoren wordt afgesproken wie de volgende keer de zitting voorzit en het proces leidt
 • vaste tijd beginnen, een half uur bijpraten, koffie etc.
 • na de koffie bij de start afspreken hoe lang gewerkt wordt (maximaal twee-enhalf uur)
 • inventariseren wie iets willen inbrengen, en hoeveel tijd ieder nodig denkt te hebben
 • verdelen van de tijd, als er teveel zijn bekijken wie kan wachten tot de volgende keer
 • voorzitter bewaakt dit hele proces vrij streng en zorgt dat degenen die tijd claimden deze ook krijgen
 • een kwartier voor het einde: korte evaluatie en afspreken wie de volgende keer voorzit en waar en wanneer de volgende bijeenkomsten plaatsvinden
 • indien gewenst een drankje, hapje etc.

5 . Korte evaluatie van de avond: wat neem je mee, wat heb je geleerd, wat is

         bevallen, wat voor  suggesties zijn er voor verbetering.

6. Afspraken voor de volgende keren

 • plaats en tijd
 • nieuwe voorzitter voor de volgende bijeenkomst