matrix consultants

Werken met plezier

Loopbaan- en
organisatieopstellingen

Individuele coaching

Supervisie

Ontslag en reorganisatie

Uit de kast werkt beter

Arbeidsreïntegratie

Kwaliteitenopstelling

Kennisuitwisseling

Introductie intervisie

Training
organisatie-opstellingen

Over mijzelf

Publicaties

Opdrachtgevers

Referenties

Artikelen


1+1= 3 kruisbestuiving tussen werkveld en hbo/mbo

Voor wie

  • leidinggevenden
  • beleidsmedewerkers

Wat is kruisbestuiving?

Matrix heeft een samenwerkingstraject ontwikkeld waarin een uitwisseling plaatsvindt tussen professionals van een werkveldinstelling en docenten van een beroepsopleiding in het HBO of MBO.
Dit noemt Matrix Consultants KRUISBESTUIVING.
In dit samenwerkingstraject werken deze professionals – met gesloten beurs – enige tijd op elkaars werkvloer. Kruisbestuiving biedt beroepsopleidingen de mogelijkheid om een of meer jaren intensief en structureel samen te werken met werkveldinstellingen. Hierin hebben ze elkaar veel te bieden.
En - niet onbelangrijk - het is veel goedkoper professionals kennis te laten uitwisselen, dan expertise bij elkaar in te huren.

Werkwijze

Samen met Matrix Consultants inventariseert een coördinatiegroep van docenten van een HBO- of MBO-opleiding en professionals van een middelgrote werkveldinstelling welke expertise zij in de aanbieding hebben, maar vooral aan welke expertise behoefte is. Met een gesloten beurs wordt 250 - 500 uur aan professionele menskracht uitgewisseld.
Matrix faciliteert het tot stand komen van de Kruisbestuiving, de plaatsing van de professionals en monitort het gehele traject.

Resultaat

Het is voor beide partijen verrijkend en leerzaam om in elkaars keuken te kijken en te werken.
Beide partijen raken op de hoogte van de huidige stand van kennis.
Het ander perspectief verheldert en maakt een kritische kijk op het eigen werk mogelijk.
Veel professionals vinden het eervol om op een hogeschool of MBO hun kennis te presenteren. Omgekeerd is het voor docenten stimulerend en leerzaam terug te keren naar het uitvoerende werk.

Een voorbeeld uit de praktijk
De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam koos voor een kruisbestuiving met de Reclassering Nederland Amsterdam.
Argumenten hiervoor waren: een kruisbestuiving sloot aan bij het te ontwikkelen ruigere profiel van de MWD-er (meer systematische aandacht voor voorwaardelijke en gedwongen hulpverlening). Bovendien waren er personele banden, was er grote affiniteit van een aantal medewerkers en heel praktisch: we waren buren.


Geïnteresseerd of meer informatie?

We nodigen u uit contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek. U kunt ons bereiken door te bellen naar 06 4411 4185, te mailen naar robert.ploem@matrix-consultants.nl. Of maak gebruik van het contactformulier.

 Drs. Robert R. Ploem

Drs. Robert R. Ploem
coaching

robert.ploem
@matrix-consultants.nl

(0)20 62 03 794

Alexanderkade 14d
1018 CL Amsterdam

Nieuwsbrief

 

“Robert geeft je op een heel integere en vriendelijke manier inzicht in je denken en handelen in complexe situaties en relaties. Hij helpt je verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en veranderingen aan te durven. Hij is bovendien goed bekend met problematiek binnen onderwijs- en overheidsorganisaties. En presenteert heerlijke koffie met appeltaart."  Marianne

 
     
© 2007-2017  |  Robert R. Ploem  |  www.matrix-consultants.nl  |  webdesign