matrix consultants

Werken met plezier

Loopbaan- en
organisatieopstellingen

Individuele coaching

Supervisie

Ontslag en reorganisatie

Uit de kast werkt beter

Arbeidsreïntegratie

Kwaliteitenopstelling

Kennisuitwisseling

Introductie intervisie

Training
organisatie-opstellingen

Over mijzelf

Publicaties

Opdrachtgevers

Referenties

Artikelen


ORGANISATIE- en LOOPBAAN-OPSTELLINGEN

Kennismaking met Opstellingen

Een organisatie is een complex geheel van individuen, dynamieken veste gedragspatronen.
Als je merkt dat je herhaaldelijk tegen dezelfde situaties of problemen aanloopt, kan dit stress en lichamelijke klachten tot gevolg hebben.
Maar vaste patronen zijn lastig te doorbreken. Het kan ook eng zijn.
Door middel van een organisatieopstelling ontdek je hoe je beter om kunt gaan met belemmerende gedragspatronen. Tevens krijg je inzicht in je eigen plek binnen de onderneming of het gezin en vanuit welke positie je optimaal kunt functioneren.

Wat is een organisatieopstelling?

Bij een organisatieopstelling maken we een ruimtelijke voorstelling van de organisatie waarbinnen je werkt. De deelnemer die een dilemma op het werk inbrengt, plaatst letterlijk representanten van  zichzelf en andere personen of onderdelen van de organisatie in de ruimte om zich heen.
Het is fascinerend om te ervaren dat bij deze methode de representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in de organisatie of bij het individu voordoen.

Voor wie?

Voor een ieder die vragen heeft omtrent zijn/haar werk en loopbaan, over zijn/haar eigen plek in de organisatie.
Voor een ieder die zich durft te laten verrassen door een andere  - systemische -  kijk op haar/zijn werk.

Wat is een opstelling?

Opstellingen zijn ruimtelijke uitbeeldingen van een systeem of organisatie.
Deze uitbeelding stelt ons in staat:

  • een analyse te maken
  • te herordenen en daardoor te dynamiseren
  • oplossingsrichtingen te zoeken.

Werkwijze

Tijdens de workshop wordt aan de hand van oefeningen en systemische opstellingen op een onorthodoxe manier gekeken naar het uitvoerend werk en de eigen organisatie, naar dynamieken binnen uw team en uw manier van leidinggeven en begeleiden.
Een opstelling is een krachtige adviesmethode die de onderliggende dynamiek van een probleem of vraagstuk driedimensionaal bloot kan leggen.  Dit kan in een workshop met de andere deelnemers als representanten, of in een individueel traject door een tafelopstelling.
De onderlinge verhoudingen en de balans van geven en nemen worden daarbij concreet zichtbaar. 

Resultaten:

  • Verrassend heldere beelden en inzichten die ook op de lange termijn effect  hebben
  • Een andere frisse kijk op werk, eigen kwaliteiten en competenties
  • Nieuwe stappen in een loopbaan kunnen maken en voornemens daadwerkelijk gaan realiseren
  • Deelnemers meldden na afloop: ’inspirerend’, ‘boeiend’, ‘een mooie vorm van aandacht geven’, zeer verhelderend’ en ‘niet bedreigend’

Geïnteresseerd of meer informatie?

We nodigen u uit contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek. U kunt ons bereiken door te bellen naar 06 4411 4185, te mailen naar robert.ploem@matrix-consultants.nl. Of maak gebruik van het contactformulier.Check organisatieopstellingen op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatieopstelling

 

 Drs. Robert R. Ploem

Drs. Robert R. Ploem
coaching

robert.ploem
@matrix-consultants.nl

(0)20 62 03 794

Alexanderkade 14d
1018 CL Amsterdam

Nieuwsbrief

 

“Robert geeft je op een heel integere en vriendelijke manier inzicht in je denken en handelen in complexe situaties en relaties. Hij helpt je verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en veranderingen aan te durven. Hij is bovendien goed bekend met problematiek binnen onderwijs- en overheidsorganisaties. En presenteert heerlijke koffie met appeltaart."  Marianne

 
     
© 2007-2017  |  Robert R. Ploem  |  www.matrix-consultants.nl  |  webdesign