matrix consultants

Werken met plezier

Loopbaan- en
organisatieopstellingen

Individuele coaching

Supervisie

Ontslag en reorganisatie

Uit de kast werkt beter

Arbeidsreïntegratie

Kwaliteitenopstelling

Kennisuitwisseling

Introductie intervisie

Training
organisatie-opstellingen

Over mijzelf

Publicaties

Opdrachtgevers

Referenties

Artikelen


Training organisatie-opstellingen voor supervisoren & coaches

Cursus organisatie-opstellingen voor professionals

Kenmerkend voor de hulpverlening, het onderwijs of leidinggevende functies in het algemeen zijn complexe interpersoonlijke processen. Door het maken van een organisatie-opstelling neem je afstand van een dilemma dat zich voordoet en verschuift het perspectief.
In deze cursus maak je kennis met de principes van organisatie-opstellingen en word je geprikkeld om op een manier naar de eigen organisatie te kijken.

De opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit drie dagdelen instructie en training, het bestuderen van literatuur. Bovendien ervaar je de werking van organisatie-opstellingen in de praktijk, door deelname aan een viertal maandelijkse bijeenkomsten met organisatie-opstellingen.

opstellingenWat is een organisatie-opstelling?

Bij een organisatie-opstelling maken we een ruimtelijke voorstelling van de organisatie waarbinnen je werkt. De deelnemer die een dilemma op het werk inbrengt, plaatst letterlijk representanten van zichzelf en andere personen of onderdelen van de organisatie in de ruimte om zich heen.

Het is fascinerend om te ervaren dat bij deze methode de representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in de organisatie of bij het individu voordoen.          

 

Voor wie

Supervisoren begeven zich steeds meer op het terrein van coaching en het begeleiden van organisaties. Om hierin vakkundig te opereren zijn kennis en vaardigheden met betrekking tot de dynamieken in organisaties onontbeerlijk.

De toepassingsmogelijkheden zijn onder meer:

  • In coaching van persoonlijke vraagstukken op gebied van leven, loopbaan, werksituatie
  • Bij besluitvormingsprocessen
  • Teambegeleiding
  • Intervisie en consultatie
  • In managementbesprekingen over bijvoorbeeld: marketing, samenwerking, strategie en fusies

Werkwijze

Organisatie- en loopbaanopstellingen winnen terrein: zij bieden verheldering waar gesprekken, begeleidings- en organisatieveranderings-trajecten stagneren.
Vastgelopen trajecten kunnen vaak met een opstelling vlot getrokken worden (zie LINK ArnoldBik en Ploem 2007). Door het systeem van de arbeidsorganisatie met behulp van representanten visueel te maken in de ruimte, kunnen onderlinge verhoudingen en de verborgen dynamiek inzichtelijk en voelbaar worden.
We werken in de training vanuit de systemische kijk op organisaties. Hierbij zijn er drie facetten die verheldering brengen: binding, ordening en de balans van geven en nemen.

Eerst worden aan de hand van oefeningen de basisprincipes voelbaar gemaakt en worden een aantal dilemma’s uit de praktijk van de deelnemers met behulp consultatie- ,organisatie- en structuur-opstellingen onderzocht en verhelderd.
Met het kaartspel Systemisch bekeken (De Kroon, Rubens en Weggemans 2007) wordt nader onderzocht wat er binnen een organisatie aan de hand is.


oase19


Daarna werken we met ook met Tafelopstellingen.
Deze opstellingen bieden de mogelijkheid een dilemma te visualiseren tijdens een individueel coachings- of supervisietraject.
Door de situatie c.q. het vraagstuk ‘uit je hoofd’ zetten krijgt het hoofd even vakantie, alsof je als reiziger in een oase belandt.
We scheppen de mogelijkheid om even rust te nemen en in die rust te reflecteren op de hele context van het vraagstuk.
Het krachtenveld komt in beeld. We krijgen opeens een ander perspectief op het vraagstuk.
De Tafelopstellingen nodigen uit tot overzicht en experimenteren. Tijdens de workshop zal ook worden geoefend met een nieuw instrument Oase waarmee tafelopstellingen zullen worden geoefend

Uitgebreide toelichting

Ontdek de waarde van het 3-dimensionaal uitbeelden van vraagstukken

Resultaat van de training

  • inzicht in de systemische dynamieken van cliënten in hun omgeving
  • verheldering van eigen plaatsbepaling ten aanzien van cliënten en opdrachtgevers
  • systemische kijk op de eigen coachings- en supervisiepraktijk
  • inzicht in verwijzingsmogelijkheden bij loopbaanvragen, outplacement en arbeidsreïntegratie
  • vaardigheid in het doen van eenvoudige systemische interventies

studie4 vleugelsstudie3


Literatuur en materiaal:

Jan Jacob Stam (2004) Het verbindende veld. Organisatieopstellingen in de praktijk Het Noorderlicht, Groningen.
Robert Ploem en Wout den Dulk (2003) Laat de werkkracht stromen
Coachinggids 2003, Deventer.
Louise ArnoldBik en Robert Ploem  (2007)Schuiven in het landschap van het vraagstuk  Coachinggids 2007, Deventer.
Tafelset OASE (zie afbeelding) Louise ArnoldBik c.s.  Coachen met Oase, 10 houtenstukken, viltstiften, instructieboekje en oasekleed, Lucident Consult.
Set kaarten Systemische bekeken  (2007) Anton de Kroon, An Rubens & Tony Weggemans, 2007, Tilburg, Ayit Consultancy.


Geïnteresseerd of meer informatie?

We nodigen u uit contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek. U kunt ons bereiken door te bellen naar 06 4411 4185, te mailen naar robert.ploem@matrix-consultants.nl. Of maak gebruik van het contactformulier.

 Drs. Robert R. Ploem

Drs. Robert R. Ploem
coaching

robert.ploem
@matrix-consultants.nl

(0)20 62 03 794

Alexanderkade 14d
1018 CL Amsterdam

Nieuwsbrief

 

“Robert geeft je op een heel integere en vriendelijke manier inzicht in je denken en handelen in complexe situaties en relaties. Hij helpt je verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en veranderingen aan te durven. Hij is bovendien goed bekend met problematiek binnen onderwijs- en overheidsorganisaties. En presenteert heerlijke koffie met appeltaart."  Marianne

 
     
© 2007-2017  |  Robert R. Ploem  |  www.matrix-consultants.nl  |  webdesign